Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng chính quyền ông Trump đã có chính sách sai lầm trong...