Những ngày hè tháng 7, đồng hành với các thanh niên tình nguyện (TNTN) Mùa hè xanh 2016 là những cán bộ của Trung tâm...