Gia đình chị Nguyễn Thị Phương Liên ở Quảng Trị đã tặng 300 con gà thịt với mong muốn tăng chất lượng bữa ăn...