Robot được đặt ngay cửa ra vào bệnh viện, có thể quét được thân nhiệt của nhiều người một lúc và lưu giữ...