chiếm giữ trái phép tài sản

Suýt bị tội vì con bò trôi sông

Suýt bị tội vì con bò trôi sông

Con bò qua sông bị trôi, một người nhặt được nhưng không giao trả cho chủ sở hữu nên suýt bị xem xét tội chiếm...