Cho rằng chị N.T.L. bị bỏ bùa ngải mới bị bạn trai chia tay, Vũ Thị Tâm hứa 'gỡ bùa ngải' cho nạn nhân và chiếm...