Sau phản ánh củavề việc quả đồi 36ha bị xẻ thành 1.000 nền đất để bán, Sở TN&MT Lâm Đồng có chỉ đạo nóng,...