Hai lãnh đạo cấp phòng thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.