chết rét

94 con trâu bò bị chết rét

94 con trâu bò bị chết rét

Trong những ngày vừa qua vùng núi cao Yên Bái nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi xuống tới 4-8oC và xuất hiện băng giá,...