chém

Cứu anh rể, em vợ vào tù

Cứu anh rể, em vợ vào tù

Nghe tiếng anh rể la, Sơn cầm cây gỗ chạy ra, vừa kịp đỡ nhát chém tiếp theo của Quệ xuống anh rể...