Hẹn với một nhóm nhưng không gặp, ba thanh niên sau đó thì chém nhầm một người vô can.