Bảo vệ chung cư Nguyễn Quyền ở quận Tân Bình từ chối cho gửi đồ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh....