Chỉ sau hai tuần được Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã nghiên cứu, chế tạo...