'Khi xe tông tôi nghe tiếng ầm rất lớn, lúc này mọi người hoảng loạn la hét, gọi nhau chạy ra khỏi xe', bà Phan Thị...