cháy rừng

Mùa hè năm nay có khốc liệt?

Mùa hè năm nay có khốc liệt?

Mùa hè năm 2021 nắng nóng sẽ không gay gắt và kéo dài như các năm gần đây. Tuy nhiên, trong các tháng chuyển mùa (từ...