Anh H. đến phòng trọ của vợ xin ngủ lại với con gái để sáng mai đi Phú Quốc thì xảy ra hoả hoạn làm anh cùng con...