chất độc da cam

Một đời lầm lũi nuôi con

Một đời lầm lũi nuôi con

Năm nay bà đã 73 tuổi, đáng lẽ là được dưỡng lão nhưng bà vẫn còn vật lộn với đời, đi làm thuê để mưu sinh,...