Lần đầu gặp anh chàng cao 1,94m, Nguyên Anh đã tròn xoe mắt: "Má ơi, người đâu mà cao dữ vậy, lại còn nhiều cơ bắp...