Theo nhân tướng học, người xưa hay nói 'lấy vợ không lấy gò má cao, gả chồng không gả chân mày liền' là có lý do.