Cuối tháng 4-2019, trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội xuất hiện tình trạng các em học sinh trên đường đi...