Thời điểm bị bắt có khoảng 15 chiếc xe đang chuẩn bị đua và gần 100 xe chạy theo cổ vũ...