Chỉ với 35 công nhân, mỗi năm Nhà máy sản xuất xúc xích Chambost sản xuất gần 2.000 tấn xúc xích phục...