Cha mẹ

Viết cho tháng mười hai

Viết cho tháng mười hai

Tháng mười hai lặng lẽ trở mình qua những đợt rét mướt thấu xương. Tuần này, đài báo bổ sung thêm đợt rét mới....