Những cây xăng dầu thường có kho, bồn chứa nhiên liệu rất lớn, từ vài nghìn đến vài chục nghìn lít lại không hề...