Tam thất là một loại dược liệu quý, được ví đắt giá như vàng và rất "khó tính", đòi hỏi người trồng không...