cây sò đo cam

Tây Nguyên: Trồng cây gây hại

Tây Nguyên: Trồng cây gây hại

Mặc dù được thế giới và các cơ quan chức năng Việt Nam khuyến cáo nhưng cây sò đo cam vẫn được trồng ở các...