cây sachi

Gia Lai: Cẩn trọng với cây sachi

Gia Lai: Cẩn trọng với cây sachi

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện Đắk Đoa, Mang Yang, Phú Thiện nghe lời đồn thổi về giá trị kinh...