cây mắc ca

Lâm Đồng: Khi atiso xen canh mắc ca

Lâm Đồng: Khi atiso xen canh mắc ca

Sau khi có đủ nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất, Công ty TNHH Ánh Sáng Vinh Hòa quyết định xuống...