cây hồ tiêu

Gia Lai: Trăn trở với “vàng đen”

Gia Lai: Trăn trở với “vàng đen”

Cây hồ tiêu được xem là “vàng đen” của người nông dân Gia Lai, mỗi năm có thể mang về cho người dân từ...
Trồng tiêu bền vững ở Tây Nguyên

Trồng tiêu bền vững ở Tây Nguyên

Trong những năm qua ở Tây Nguyên cây hồ tiêu đã tạo công ăn việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều nông hộ...