cây đổ

Cây đổ, nhà tốc mái vì gió lốc

Cây đổ, nhà tốc mái vì gió lốc

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trong đêm tại tỉnh Bình Dương làm nhiều nhà dân bị tốc mái, trụ biển quảng cáo và...