Chủ vườn đào thất thốn Lâm Đồng, bất ngờ phát hiện bông hoa trắng đột biến nở bung, khách đã đặt mua giá...