Cây lúa miến hay còn gọi là cây cao lương được sử dụng làm thực phẩm cho người và thức ăn cho gia súc....