cây bời lời

Gia Lai: Cây thoát nghèo ở Chư Pah

Gia Lai: Cây thoát nghèo ở Chư Pah

Cây bời lời từ lâu đã gắn bó với người dân huyện Chư Pah, nhất là bà con dân tộc thiểu số. Bời lời rất dễ...