Cầu Tam Bạc (Hải Phòng) với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng, vừa bị một chiếc tàu vận tải đường sông...