Câu nói

Thôi, mày đi đi!

Thôi, mày đi đi!

Đêm đó, tôi chứng kiến hai vợ chồng người lao công sẵn sàng tha lỗi cho cậu thanh niên đã gây tai nạn cho mình. Câu...