cắt giảm

Nỗi lo thừa… điện

Nỗi lo thừa… điện

Sau 1 thập kỷ lúc nào cũng lo thiếu hụt thì năm 2021, lần đầu tiên EVN lại bỗng lo… thừa điện.