“Gia đình 39 người chết tại Anh nên được cấp visa đến Anh và họ nên được tiếp cận với các nhóm tư vấn...