Theo VNPT, tuyến cáp quang biển SMW-3 đã được khôi phục hoàn toàn, sau hơn 2 tháng xảy ra sự cố.