Nhiều ý kiến từ các địa phương đề xuất mở rộng đối tượng miễn học phí đến cấp học mầm non...