cảnh sát giao thông

CSGT có chấp nhận GPLX bản photo?

CSGT có chấp nhận GPLX bản photo?

Các loại giấy tờ mà người dân mang theo khi điều khiển phương tiện phải là giấy tờ bản chính do cơ quan Nhà nước...