cảnh sát Anh

Cảnh sát Anh cũng khóc

Cảnh sát Anh cũng khóc

Tin dữ được truyền đi, người nhà khóc, người phiên dịch cũng khóc nhưng cả những cảnh sát Anh tưởng chừng đã...