27 người tham gia đá gà ăn tiền, họ thường xuyên thay đổi địa điểm và thuê người cảnh giới từ xa.