Quốc đảo sư tử tuyên bố họ sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia sau một loạt căng thẳng về chủ quyền...