Người đàn ông sống một mình được phát hiện tử vong bất thường trong căn nhà khóa trái cửa ở Bình...