Cả hai đang ở cùng phòng, bất ngờ người bạn ở cùng đã xông vào cắn tai T. rồi nuốt luôn. Các bác sĩ xác...