Sau khi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi, trên đường về nhà thăm mẹ và con tại huyện Gio Linh (Quảng Trị), cô...