camera

iPhone 12 sẽ thế nào

iPhone 12 sẽ thế nào

iPhone 12 sẽ có thiết kế mới, cải thiện camera, thêm kết nối 5G nhưng có thể không kèm củ sạc và cáp kết nối.