cầm đồ

Chức vụ đi liền cám dỗ

Chức vụ đi liền cám dỗ

Chỉ là ngẫu nhiên mà trong cùng một ngày, tên tuổi của ông Nguyễn Bắc Son và Nguyễn Nhật Cảm dày đặc trên báo chí...