cải biên ngôn ngữ

Đọc tên mình… quẹo lưỡi!

Đọc tên mình… quẹo lưỡi!

Hàng loạt bạn trẻ đau khổ, hoang mang vì cái tên của mình đang uyển chuyển là thế bỗng dưng trúc trắc, đọc quẹo...