Đối với những người theo đạo Thiên chúa, thì lễ Phục sinh là một ngày lễ quan trọng trong năm. Vậy bạn có biết...